Service en garantie

Welke garantie heeft u?

Nieuwe onderdelen

Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt. Indien u de exacte garantiebepalingen wilt weten van een bepaald artikel, dan kunt u dit bij ons opvragen.

Gebruikte onderdelen

Op alle gebruikte onderdelen verstrekken wij geen andere garantie, dan dat het onderdeel op moment van aankoop functioneert. Is een onderdeel onverhoopt defect? Neem dan contact met ons op en we zorgen dat u een vervangend onderdeel ontvangt. Kunnen wij deze niet leveren, dan krijgt u uiteraard uw geld terug! Al onze onderdelen zijn gegraveerd of verzegeld. ontbreken van de gravering of verbreken van het zegel heeft vervallen van de garantie tot gevolg.

Garantie voorwaarden

De aanspraken op garantie vervallen indien:
 
U niet binnen 3 dagen na het constateren van het gebrek, ons op de hoogte stelt; of
Wij niet in de gelegenheid worden gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; of
Derden zonder toestemming of voorkennis van ons, werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.
U de producten anders gebruikt dan de door de fabrikant aangegeven toepassingen.
 
Kijk voor gedetailleerde voorwaarden bij onze algemene voorwaarden, welke hierin leidend zijn.