Geen onderdeel van een categorie

Zomervakantie 2020

Geachte klant,

Van 4 t/m 20 september zijn we wegens vakantie gesloten. (week 37 + 38)

In deze periode is het bedrijf dicht en zijn we niet bereikbaar.

Vanaf maandag 21 september verzenden we weer bestellingen en vanaf dinsdag

22 september wordt de email en telefoon weer beantwoord.

Wij horen graag van u na de vakantie!

 

Met vriendelijke groet,

Martijn Alberts

 

Sehr geehrter Kunde,

Wir sind vom 4. bis 20. September wegen Ferien geschlossen. (Woche 37 + 38)

Während dieser Zeit ist das Unternehmen geschlossen und sind wir nicht erreichbar.

Wir werden Bestellungen ab Montag, 21. September wieder versenden, und ab Dienstag

22. September werden die E-Mail und das Telefon  erneut beantwortet.

Wir freuen uns, nach den Ferien von Ihnen zu hören!

 

Mit freundlichen Grüßen,

Martijn Alberts

 

Dear customer,

We are closed for holidays from 4 to 20 September. (week 37 + 38)

During this period the company is closed and we cannot be reached.

We will ship orders again from Monday 21 September and from Tuesday

September 22 the email and telephone will be answered again.

We look forward to hearing from you after the holidays!

 

Sincerely,

Martijn Alberts