Privacy

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers, relaties en opdrachtgevers. We zorgen dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties en opdrachtgevers verstrekte persoonlijke informatie alsmede het gebruik van onze website.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop. We hebben deze gegevens nodig voor de facturatie en om uw bestelling te kunnen verwerken. Hiervoor vragen we om uw bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u wilt betalen via automatische incasso, vragen we ook om uw bankgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij

Wij verzamelen contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en IP-adres. Daarnaast verzamelen we gegevens over eerdere bestellingen. We houden ook bij wanneer en waarover we met u hebben gesproken. Stuurt u ons een e-mail of neemt u contact op via onze website, dan worden uw naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van de conversatie bewaard.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren, een account aan te maken, te factureren en voor het beantwoorden en opvolgen van vragen, wijzigingen en storingen. We bewaren verkeers- en locatiegegevens zoals uw IP-adres om u veilig gebruik te kunnen laten maken van onze diensten, het voorkomen van fraude en het oplossen van klachten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden nimmer gedeeld met andere partijen of instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Alberts Oldtimerservice geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder uw toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Alberts Oldtimerservice of haar website, de rechten of bezittingen van Alberts Oldtimerservice en haar website te beschermen en verdedigen, en in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Soms moeten we uw persoonsgegeven delen met andere partijen om een aangevraagde dienst te kunnen leveren. Daarnaast maken we gebruik van systemen of diensten van partners en leveranciers waarbij het mogelijk is dat deze partij toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Sommige partners en leveranciers zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze partners en leveranciers zorgen voor de juiste waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen het bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging, twee staps verificatie (2FA) en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in gecertificeerde datacenters in Nederland, Duitsland en Ierland.

Voor zover partners en leveranciers toegang moeten hebben tot uw gegevens, zorgen wij dat dit veilig gebeurt. De betreffende partner of leverancier ontvangt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de dienstverlening. Wij vermelden expliciet dat deze gegevens adequaat beveiligd dienen te worden. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

Als bestaande relatie heeft u met uw e-mailadres en wachtwoord toegang tot Mijn account en inzage in uw gegevens. Indien uw gegevens in onze administratie onjuistheden bevat, kunt u deze direct wijzigen. Ook kunt u hier aangeven of u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden over belangrijke informatie in relatie tot onze dienstverlening.

U heeft het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat u ons kunt vragen om uw gegevens uit ons klantenbestand te verwijderen. In bepaalde situaties kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om financiële informatie 7 jaar te bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, informeren wij u uiteraard over de reden.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. Alberts Oldtimerservice draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en het privacybeleid door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan horen we die natuurlijk graag. Laat het ons gerust weten via het contactformulier of stuur een e-mail naar [email protected].